SYSTÉM AQUAFOL NA SKLÁDCE

Systém Aquafol je geoelektrické zařízení vyvinuté za účelem kontroly celistvosti izolační fólie. Je vhodné zejména na sledování nepropustnosti izolace skládek odpadů.

Skládky odpadů skupiny S-OO a S-NO musí podle české normy ČSN 83 8030, 8032 a zejména ČSN 83 8036 (Skládky odpadů - Monitorování skládek) „být vybaveny monitorovacím systémem, kterým lze ověřovat celistvost fóliového těsnění“. Obdobné normy na kontrolu celistvosti izolační fólie existují i v zahraničí, například v USA jde o normu ASTM - D6747-15.

Z komerčně používaných geoelektrických metod sledování celistvosti izolace existují dva základní typy:

 • Mobilní systémy
 • Fixní systémy

Systém Aquafol patří mezi fixní systémy, přičemž jeho měřící elektrody jsou umístěny fixně pod fólií a měření probíhá v monitorovacím boxu s využitím elektronického měřicího zařízení.

Dlouhodobě chráni životní prostredí

Prodlužuje životnost těsnosti izolace

Zabezpečuje nepřetržité sledovaní stavu těsnosti fólie

Pomáhá rychlo a efektivně odstranit netěsnosti v izolaci

Šetrí čas a peníze v případě zjišťování a odstraňování poruchy

ŘEZ SKLÁDKY SE SYSTÉMEM AQUAFOL

 • Monitorovací box
 • Ochranná vrstva
 • Geotextilie
 • Těsnící fólie
 • Monitorovací systém AQUAFOL

AQUAFOL MONITOROVACÍ PANEL

 • Offline měření
 • Online měření
 • Vzdálený přístup
 • Automatické vyhodnocování

MOBILNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM

Mobilní systém - obdobně jako fixní systém - patří k elektrickým zařízením pro kontrolu celistvosti izolace skládek. Na rozdíl od fixních systémů využívá mobilní systém měřící sondy pohybující se nad geomembránou. Sytícími elektrodami mohou být zemnící pásky nebo kovové přenosné elektrody.

Mobilní systémy jsou levnější, ale s tloušťkou monitorované vrstvy jejich účinnost výrazně klesá. Optimální mocnost monitorované vrstvy je do 50 cm. Tento systém proto doporučujeme spíše pro jednorázové měření po položení ochranné vrstvy.

AQUAFOL ARC-TESTER

Technologie Aquafol Arc-Tester byla vyvinuta speciálně pro kontrolu kvality nezakrytých izolačních fólií a je ve shodě s normou ASTM - D6747-15.

Systém elektronicky ověří celistvost celého povrchu včetně svárů. To umožňuje najít všechny chyby, ať už zapříčiněné výrobou, transportem, nebo instalací, těsně po položení izolační fólie. Aquafol Arc-Tester rozezná i netěsnosti menší než 1 mm2.

Nabízíme:
 • Proměření hydroizolační vrstvy a její vyhodnocení
 • Odborné zaškolení zaměstnanců s certifikátem