AQUAFOL SYSTÉM NA ZELENÝCH STŘECHÁCH

Monitorovací systém Aquafol (AMS – Automatic Monitoring System) byl vyvinut za účelem kontroly těsnosti hydroizolační membrány střešní krytiny.

Monitorovací systém Aquafol (AMS – Automatic Monitoring System) byl vyvinut za účelem kontroly těsnosti hydroizolační membrány střešní krytiny. Systém sleduje jednotlivé sektory hydroizolační krytiny a v případě její poruchy dokáže daný sektor označit. Systém Aquafol pracuje autonomně (inteligentní systém), přičemž pokud dojde k poruše hydroizolace, hlásí poškození střešní krytiny automaticky. Hlášení může být zasláno ve formě sms zprávy, e-mailu a případně pomocí světelného a zvukového signálu přímo na panely monitorovacího boxu.

Výhodou systému je jeho autonomie, jednoduchost instalace a provozu zařízení, spolehlivost a možnost být o reálném stavu hydroizolační vrstvy informován online 24 hodin denně.

V současnosti je systém v procesu přípravy na patentovou ochranu.

Chráni střechu proti zatékaní

Zabezpečuje nepretržité sledovaní stavu těsnosti střechy

Prodlužuje životnost hydroizolační vrstvy

Šetří čas a peníze v případě poruchy střešní krytiny

STRUKTURA ZELENÉ STŘECHY

  • Vegetační vrstva
  • Drenážní vrstva
  • Hydroizolační vrstva
  • Monitorovací vrstva AQUAFOL
  • Tepelně izolační vrstva
  • Beton

AQUAFOL MONITOROVACÍ BOX

Monitorovací box, ve kterém se nachází elektronický systém Aquafol (AMS), získává a vyhodnocuje informace o stavu těsnosti jednotlivých sektorů hydroizolační membrány.

K uvedenému účelu slouží originální software, který sleduje speciálně vyrobenou monitorovací membránu AMM (Aquafol Monitoring Membrane).

V případě, kdy elektronický systém zjistí poškození hydroizolace, okamžitě vyšle alarmové hlášení (na panel, sms zprávou, e-mailem).

ZPRÁVA O POŠKOZENÍ HYDROIZOLACE

V případě, že dojde k poškození hydroizolace, vás bude systém AMS automaticky informovat zasláním výstražné sms zprávy nebo pomocí e-mailu. V této zprávě bude uveden datum a čas poškození, název budovy, na které je systém nainstalovaný, a přesně vyznačený sektor, ve kterém porucha nastala.

AQUAFOL ARC-TESTER

Aquafol Arc-Tester je elektronické zařízení určené k velmi přesné detekci poškození v dosud nezakryté hydroizolaci, které se vyplatí použít před položením vegetační vrstvy.

Výhodou použití AST je vysoká efektivita, časová a cenová nenáročnost, jednoduchost ovládání a možnost pronájmu zařízení i zaškolení vašich zaměstnanců.

Nabízíme:
  • Proměření hydroizolační vrstvy a její vyhodnocení
  • Odborné zaškolení zaměstnanců s certifikátem