Aquafol je specializovaná firma, která se zabývá kontrolou těsnosti hydroizolační fólie na stavbách budov, střechách, halách, jakož i na ekologických stavbách - skládky, odkaliště, nádrže, hnojiště pomocí monitorovacího systému.

Monitorovací systém Aquafol obsahuje několik způsobů kontroly těsnosti od nezakryté izolace (Arc-Tester), přes kontrolu po zakrytí ochrannou vrstvou (Mobile systém), až po trvale zabudovaný fixní systém (Offline, Online).

Použitím komplexního systému Aquafol vám zajistíme vysokou a trvalou ochranu hydroizolační vrstvy před průsaky.